Instant topljivi agar

  • Instant Soluble Agar

    Instant topljivi agar

    Agar, nazvan agar-agar, jedna je vrsta polisaharida iz gracilarije i ostalih crvenih algi. Zbog posebnog oblikovanja gela i zdravih karakteristika, široko se koristi u prehrambenoj, farmaceutskoj, svakodnevnoj kemijskoj i biološkoj industriji. Na temelju normalnog agara, Fujian Global Ocean Biotechnology Co. Ltd. proizvodi znanstveni tehnologijom agar koji je topiv u trenutnoj fazi. Karakteristike su bolje topljivosti pri niskim temperaturama i brže brzine topljivosti, može ...