Agaroza

  • Agarose

    Agaroza

    Agaroza je linearni polimer čija je osnovna struktura dugačak lanac izmjeničnih 1,3-vezane β-D-galaktoze i 1,4-vezane 3,6-anhidro-α-L-galaktoze.Agaroza se općenito otapa u vodi kada se zagrije na temperaturu iznad 90 ℃ i tvori dobar polukruti gel kada temperatura padne na 35-40 ℃, što je glavna značajka i osnova njegove višestruke upotrebe.Svojstva agaroznog gela obično se izražavaju u smislu čvrstoće gela.Što je veća čvrstoća, to je bolji učinak gela.Čista agaroza je često...